ទំព័រដើម ព័ត៌មានអន្តរជាតិ អ្នកបុរាណវិទូបានរកឃើញសាកសពដ៏ចំណាស់មួយនៅប្រទេសបេរ៉ូ

អ្នកបុរាណវិទូបានរកឃើញសាកសពដ៏ចំណាស់មួយនៅប្រទេសបេរ៉ូ

0 មត្តិ

បរទេស÷ អ្នកបុរាណវិទូបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថា រូបសាកសពដ៏ចំណាស់មួយដែលគេបានរកឃើញនៅក្នុងបរិវេណទីតាំងបុរាណវិទ្យា(Cajamarquillila) ក្នុងប្រទេសប៉េរូ ហើយសាកសពនោះមានខ្សែចងរឹតរាងកាយយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ន អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវបានសន្មត់ចំពោះរូបសពនោះអាចមានអាយុពី800ទៅ1.200 ឆ្នាំ ។

ម៉ាមីដ៏ចំណាស់ជាងគេលើលោក

រូបសាកសពបុរាណខាងលើ កំពុងដាក់តាំងបង្ហាញ ក្នុងទីបុរាណ ហើយថា សារមនី្ទរជាតិ ដើម្បីបង្ហាញឲ្យមនុស្សលើសកលលោកបានចូលទស្សនា រៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យ ៕

អត្ថបទពាក់ព័ន្ធ