ទំព័រដើម សុខភាព និង សម្រស់ វៀតណាមអាត្រាឆ្លងជំងឺCovid-19នៅតែមិនថមថយ

វៀតណាមអាត្រាឆ្លងជំងឺCovid-19នៅតែមិនថមថយ

ព័ត៌មានបរទេស

0 មត្តិ

ប្រទេសវៀតណាម÷ ចំនួនអ្នកជំងឺខូវិដ-19 នៅវៀត ណាមបន្តរកឃើញក្នុងសហគមន៍ហាក់ដូចជាមិនទាន់ថមថយនៅឡើយទេ ជាក់ស្តែងម្សិលមិញបានរកឃើញអ្នកឆ្លងសរុប16,948 នាក់ករណីនាំចូលសរុប34នាក់ ។

ទិដ្ឋភាពអ្នកជំងឺនៅវៀតណាម

ករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍ 16,948ករណី ទីក្រុងហាណូយ 2 ,045ករណី ហៃផុង 1,804ករណីខេត្តវេញឡុង1,280 ករណីខេត្តតៃណិញ 946ករណី ខេត្ត ប៊ិញហ្វឿក782ករណី ខេត្ត Khánh Hòa 780 ករណីខេត្ត Cà Mau 619 ករណី ។ល។

ប្រជាជនដែលកំពុងស្នាក់នៅធ្វើចត្តាឡីស័ក នៅសហគមន៍ចំនួន11,948 នាក់ផ្សេងទៀតដោយឡែកអ្នកស្លាប់ថ្មីចំនួន221ករណីស្លាប់សរុបកើនដល់ 32,831ករណីជាសះស្បើយសរុប1,372,696នាក់និងឆ្លងសរុប 1,763,040នាក់ ៕

 

ក្រសួងសុខភាព សាធារណប្រទេសបៀតណាម បានឲ្យដឹងថា វៀតណាមនៅតែបន្តរឹតបន្តឹងស្តីពីវិធានការ ទប់ស្កាត់ និងរក្សាគម្លាតទៅតាមស្តង់ដារ របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក ។

អត្ថបទពាក់ព័ន្ធ