ទំព័រដើម ទេសចរណ៍ ចង់ដឹងថាតើប្រទេសកម្ពុជាយើងទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខរៀងទីប៉ុន្មានក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតAsean Kickboxing Championships2022ទីក្រុងបាងកក

ចង់ដឹងថាតើប្រទេសកម្ពុជាយើងទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខរៀងទីប៉ុន្មានក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតAsean Kickboxing Championships2022ទីក្រុងបាងកក

ព័ត៌មានមាន កីឡា

0 មត្តិ

ភ្នំពេញ÷ តារាងចំណាត់ថ្នាក់មេដាយលើវិញ្ញាសា នីមួយៗ ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍​ជើងឯក​ Asian Kickboxing Championships 2022 នៅទីក្រុង បាងកកប្រទេសថៃ ។

វិញ្ញាសា​ Full Contact: កម្ពុជាឈរលេខ៥ នៅលើថៃលេខ៧ ខណៈ វៀតណាម​លេខ៣ ។

វិញ្ញាសា Low Kick : កម្ពុជា ឈរលេខ៦ ថៃលេខ៤ និងវៀតណាមលេខ១២ ។

វិញ្ញាសា K-1 : កម្ពុជាឈរលេខ៧ ខណៈ ថៃ និងវៀតណាម មិនមានបេក្ខភាពនោះទេ ។

សូម​បញ្ជាក់ ថា កម្ពុជា មានបេក្ខភាពចូលរួមប្រកួតប្រជែង លើវិញ្ញាសា​ បីប៉ុណ្ណោះ រួមមាន Full Contact, Low Kick, និង K-1 ដោយឡែក លើវិញ្ញាសា Point- Fight និង វិញ្ញាសា​ ផ្សេងទៀត ពុំបានដាក់បេក្ខភាពប្រកួតនោះទេ ។

ហើយក្នុងនោះ សរុបចំណាត់ថ្នាក់មេដាយ គ្រប់វិញ្ញសា និងប្រទេសចូលរួមទាំងអស់ កម្ពជា ឈរលេខ៩ ម្ចាស់ផ្ទះថៃ លេខ៣ ខណៈ​លេខ១ Kazakhstan ។

អត្ថបទពាក់ព័ន្ធ