ទំព័រដើម ទេសចរណ៍ ព្រះពុទ្ធរូបដ៏ធំមានអាយុកាល១៥០០ឆ្នាំនៅប្រទេសចិន

ព្រះពុទ្ធរូបដ៏ធំមានអាយុកាល១៥០០ឆ្នាំនៅប្រទេសចិន

ព័ត៌មានទេសចរណ៍

0 មត្តិ

ប្រទេសចិន÷ចម្លាក់ព្រះពុទ្ធរូបមួយអង្ដមានអាយុកាលច្រើនឆ្នាំបង្កប់នូវវប្បធម៌យូរលង់លើលោកព្រះពុទ្ធអង្គនេះត្រូវបានគេសសេរកំណត់ថ្ងៃបរិច្ឆេទគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺអាយុកាលចំនួន១៥០០ឆ្នាំដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថា ជាស្ថាបត្យកម្មដ៏ចំណាស់លើលោក ។

ទិដ្ឋភាពចម្លាក់ពុទ្ធបុរូណ

រូបចម្លាក់ព្រះពុទ្ធខាងលើបានបង្ហាញពីវប្បធម៌របស់ព្រះពុទ្ធសាសនាដ៏វែងឆ្ងាយនិងភាពរ៉ុងរឿងរបស់សាសនា។ស្ថាបត្យកម្មដ៏អស្ចារ្យនេះបានធើ្វឲ្យមានការទាក់ទាញ អ្នកទេសចរណ៍គ្រប់ជាតិសាសន៍ និងសាសនា។

អ្នកស្រុកជាច្រើននៅប្រទេសចិនបានលើកឡើងថា នៅផ្នែកខាងមុខច្រកទ្វារយូជុង គឺជាច្រកដែលត្រូវបានគេកសាងព្រះពុទ្ធរូបដ៏អស្ចារ្យអង្គធំនោះឡើងហើយជារចនាបទ្មដែលមានការទាក់ទាញជាទីបំផុតនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងថ្ងៃអនាគត។ចម្លាក់ព្រះពុទ្ធដ៏ធំអាយុ១៥០០ឆ្នាំ

រូបពុទ្ធអាយុ១៥០០ ឆ្នាំកសាងពីវត្ថុចម្រុះដោយលោហធាតុស្ពាន់បុរាណនិងអីរ៉ាស្យូមមានរាងខ្ពស់ត្រដែតចំណែកស្បង់ជីពរដែលគ្របដណ្ដប់ដោយក្បូរក្បាច់រចនាចម្លាក់ដ៏ចិត្រជាស្នាដៃល្អឯកគ្មានពីរលើលោក។ចម្លាក់បុរាណស្ថាបត្យកម្ម

 

 

អត្ថបទពាក់ព័ន្ធ