ទំព័រដើម ទេសចរណ៍ ប្រាសាទចតុមុខកំពុងលាក់ខ្លួននៅទឹកដីខេត្តព្រះវិហារ

ប្រាសាទចតុមុខកំពុងលាក់ខ្លួននៅទឹកដីខេត្តព្រះវិហារ

ព័ត៌មានជាតិ និង ទេសចរណ៍

0 មត្តិ

ព្រះវិហារ ÷ ប្រាសាទចតុមុខគឺជាប្រាសាទមួយស្ថិតនៅក្នុងក្រុមប្រាសាទបាកាន-ព្រះខ័ន-កំពង់ស្វាយនៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំត្នោតភ្នំពកក្នុងភូមិតាសែង ឃុំរណសិរ្សស្រុកសង្គមថ្មីខេត្តព្រះវិហារ ។

ប្រាសាទនេះមានរូបព្រះពុទ្ធទ្រង់ឈរបែរទល់ខ្នងគ្នាចំនួន៤ទិសនិងកម្រឃើញមានប្រាសាទនៅតំបន់ផ្សេងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានទម្រង់ដូចប្រាសាទនេះ ។

ប្រាសាទចតុមុខគឺជាប្រាសាទមួយស្ថិតនៅក្នុងក្រុមប្រាសាទបាកានព្រះខ័នកំពង់ស្វាយនៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំត្នោតភ្នំពកក្នុងភូមិតាសែងឃុំរណសិរ្ស ស្រុកសង្គមថ្មីខេត្តព្រះវិហារ ។

ប្រាសាទនេះមានរូបព្រះពុទ្ធទ្រង់ឈរបែរទល់ខ្នងគ្នាចំនួន៤ទិសនិងកម្រឃើញមានប្រាសាទនៅតំបន់ផ្សេង ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានទម្រង់ដូចប្រាសាទនេះ ៕

អត្ថបទពាក់ព័ន្ធ