ទំព័រដើម ទេសចរណ៍ ចិនប្រកាសតំបន់ទេសចរណ៍ធម្មជាតិថ្មីមួយទៀតដែលអាចទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិ

ចិនប្រកាសតំបន់ទេសចរណ៍ធម្មជាតិថ្មីមួយទៀតដែលអាចទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិ

ព័ត៌មាន ទេសចរណ៍អន្តរជាតិ

0 មត្តិ

បរទេស÷ តំបន់ទេសចរណ៍មួយត្រូវបានគេប្រកាសបង្កើតជាតំបន់ទេសចរណ៍បែបធម្មជាតិដែលមានអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងរយៈពេល១២ឆ្នាំតាមផ្លូវ A5 ដែលគេជឿជាក់ថាជាតំបន់ថ្មីរបស់ប្រទេសចិនបានប្រកាសជាផ្លូវការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ ។

ជាក់ស្តែងកាលពីថ្ងៃសុក្រទី១២ខែកក្កដាកន្លងទៅ មន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងទេសចរណ៍បានប្រកាសទទួលស្គាល់កន្លែងទេសចរណ៍ថ្មីដែលមានឈ្មោះថា ទេសចរណ៍ធម្មជាតិប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតនិងទាក់ទាញបំផុត ។

ក្រោយដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ក្រសួងពាក់ព័ន្ធនានា ត្រូវបានបង្កើតរចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីចងក្រងនិងដាក់បង្ហាញនូវរូបភាពជាច្រើន ដែលអាចទាក់ទាញផ្នែកវិស័យទេសចរណ៍ ក្នុងស្រុកនិងក្រៅតំបន់ឲ្យងាកមកចាប់អារម្មណ៍លើសក្តានុពលរបស់គម្រោងតំបន់ទេសចរណ៍ធម្មជាតិមួយនេះ ។

ផ្អែកលើអនុសាសន៍របស់មន្ទីរខេត្តពាក់ព័ន្ធ”តំបន់ស្វយ័ត”ក្រុងនិងក្រុងដែលមានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មដើម្បីធ្វើឱ្យគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ ទេសចរណ៍ធម្មជាតិខាងលើឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងស្របតាមផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ ដែលក្រសួងមន្ទីរ បានដាក់ចេញផែនការធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់និងទទួលបានជោគជ័យតាមការកំណត់៕

អត្ថបទពាក់ព័ន្ធ