ទំព័រដើម ព័ត៌មានជាតិ តាធាក់ស៊ីក្លូកំសត់ទទួលបាននូវការឧបត្ថម្ភពីសំណាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាសម្តេចតេជោហ៊ុនសែន

តាធាក់ស៊ីក្លូកំសត់ទទួលបាននូវការឧបត្ថម្ភពីសំណាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាសម្តេចតេជោហ៊ុនសែន

Cyclokhmerpost is true news

0 មត្តិ

សម្ដេចតេជោតេជោធានារ៉ាប់រងនូវប្រាក់ខែប្រចាំខែ សម្រាប់លោកតាធាក់ស៊ីក្លូម្នាក់ក្នុង១ខែអង្ករ៥០

 

គីឡូក្រាមនិងថវិកាចំនួន៥០មុឺនរៀលជាប្រចាំខែ ឧបត្ថម្ភរហូតដល់អស់អាយុសង្ខារ  ។

អត្ថបទពាក់ព័ន្ធ