ទំព័រដើម ព័ត៌មានសំខាន់ៗ ទើបតែដឹងថាផ្លែដូងនិងម្នាស់ជាឱសថដ៏សក្តិសិទ្ធិ

ទើបតែដឹងថាផ្លែដូងនិងម្នាស់ជាឱសថដ៏សក្តិសិទ្ធិ

0 មត្តិ

យល់ដឹងអំពីការព្យាបាលគ្រួសតម្រងនោម
គ្រួសតម្រងនោមអាចព្យាបាលបាននូវគ្រប់ដំណាក់កាលដោយគ្រាន់តែធ្វើដូចតទៅ៖
១. ផ្លែម្នាស់អាំងឆ្អិនច្របាច់ពូតយកទឹក
២. ម្អមបុកច្របាច់ពូតយកទឹក
៣. ទឹកដូងខ្ចី ។

វិធីធ្វើ÷
-ចោះរន់ ឬកាត់ផ្លែរម្នាស់១ផ្លែ ប្រហែល៣cmដាក់សាច់ជូរប្រហែល ០,៣ g។
-ដាក់អាំងឲ្យឆ្អិនដូចក្នុងរូបថត។
ពូតយកទឹក ចែកជា២ចំណែក។
-ផឹក២ដងក្នុង១ថ្ងៃមុនពេលគេងយប់និងក្រោយពេលក្រោកពីគេងព្រឹក។
-ម្អម ប្រហែល៥០g(ម្អមក៏មានសារៈសំខាន់ក្នុងការជួយកម្ចាត់ដំគ្រួសដែរ)ក្នុងមួយថ្ងៃ ត្រូវលាងសំអាតដោយទឹកអំបិលឲ្យបានស្អាតហើយបុកពូតយកទឹកលាយជាមួយនិងទឹកដូងខ្ចីផឹកដើម្បីជំនួយកម្លាំងព្រមទាំងបើកផ្លូវកាន់តែធំងាយស្រួលឲ្យគ្រួសចេញគួរ ផឹកក្រោយពេលផឹកទឹកម្នាស់រួច៣០នាទីនិងក្រោយពេលបាយថ្ងៃត្រង់រួច ។ រយៈពេលមួយសប្តាហ៍ប្រសិនបើគ្រួសមានទំហំត្រឹម១០mm មិនចំណាយច្រើនងាយធ្វើងាយរកបានមានប្រសិទ្ធភាព៕ ប្រភពមហាជន

អត្ថបទពាក់ព័ន្ធ